"I design clothes."

Dịch:Tôi thiết kế quần áo.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KronWu

Thiết kế nhiều quần áo nói sao

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pthphap

Clothes bản thân nó đã là số nhiều rồi bạn. Thân!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangnh01029

tôi thiết kế trang phục lại sai =))

4 năm trước

https://www.duolingo.com/junyor132

me too \

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tuan.ansys

Chữ "tôi" phải viết hoa bạn ạ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/traiban2006

Tôi thiết kế những bộ quần áo là sai nha mọi người.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/idmangidma

Tôi thiết kế bộ quần áo cũng sai mọi người ơi

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.