Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I design clothes."

Dịch:Tôi thiết kế quần áo.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KronWu

Thiết kế nhiều quần áo nói sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pthphap

Clothes bản thân nó đã là số nhiều rồi bạn. Thân!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangnh01029

tôi thiết kế trang phục lại sai =))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/junyor132

me too \

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuan.ansys

Chữ "tôi" phải viết hoa bạn ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/traiban2006

Tôi thiết kế những bộ quần áo là sai nha mọi người.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/idmangidma

Tôi thiết kế bộ quần áo cũng sai mọi người ơi

3 năm trước