Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cả hai người anh đều vẫn còn sống."

Dịch:Both brothers are still alive.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThoiNT

Mình thì cứ tưởng là người dân Anh, English people cơ :')))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BiTint4

hahdbgshsydhdhhhhshhdhshdhhdhdhdhdhdbcbbchwisngwjvzywbgysbdb

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HanhThai

Both two brother...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leminhhuyen

hai người mak mk nghĩ dịch như đáp án thì là tất cả những ng anh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/snNaIn

Both nó manh nghĩa cả hai rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/vivankinh

Both two brothers are still alive - sai à, đùa dai thế.

1 năm trước