"Cả hai người anh đều vẫn còn sống."

Dịch:Both brothers are still alive.

October 19, 2014

6 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/BiTint4

hahdbgshsydhdhhhhshhdhshdhhdhdhdhdhdbcbbchwisngwjvzywbgysbdb

September 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/HanhThai

Both two brother...

October 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/leminhhuyen

hai người mak mk nghĩ dịch như đáp án thì là tất cả những ng anh

February 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/snNaIn

Both nó manh nghĩa cả hai rồi

June 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vivankinh

Both two brothers are still alive - sai à, đùa dai thế.

February 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ThoiNT

Mình thì cứ tưởng là người dân Anh, English people cơ :')))

August 29, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.