Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"a man"

Dịch:một người đàn ông

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dohueanh6a3

Tại sao "a" không viết hoa?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/GirlBeta10

người đàn ông

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chauanh2406

một người đàn ông

3 năm trước

https://www.duolingo.com/c0me0nn0w

đàn ông cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChuoiNguyen

"đàn ông" là được rồi

3 năm trước