"a man"

Dịch:một người đàn ông

October 19, 2014

5 Nhận xét

Sắp xếp theo chủ đề

https://www.duolingo.com/profile/Dohueanh6a3

Tại sao "a" không viết hoa?

November 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/GirlBeta10

người đàn ông


https://www.duolingo.com/profile/Chauanh2406

một người đàn ông


https://www.duolingo.com/profile/c0me0nn0w

đàn ông cũng được mà


https://www.duolingo.com/profile/ChuoiNguyen

"đàn ông" là được rồi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.