"aman"

Dịch:một người đàn ông

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dohueanh6a3

Tại sao "a" không viết hoa?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/GirlBeta10

người đàn ông

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Chauanh2406

một người đàn ông

4 năm trước

https://www.duolingo.com/c0me0nn0w

đàn ông cũng được mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ChuoiNguyen

"đàn ông" là được rồi

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.