"Wewantfood."

Dịch:Chúng tôi muốn đồ ăn.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhluan_k26

"chúng tôi cần thức ăn" sao lại sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cần là need, cần với muốn khác nhau mà bạn

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.