"Hôm nay những người đàn ông phải che phủ mái nhà."

Dịch:Today the men have to cover the roof.

October 19, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dmchuong

"Today the men MUTS TO cover the roof" or "Today the men MUST cover the roof"

October 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Must đi với động từ nguyên mẫu chứ không có Must to cover nha bạn :)

October 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ManhThangHoang

"must" cũng là phải à adm ?

July 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

"Today the men has to cover the roof" chứ nhỉ?

January 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

{@style=color: purple ; text-shadow: 1px 1px 2px silver, 0 0 25px yellow, 0 0 5px yellow;}The men (Những người đàn ông) là số nhiều nên phải dùng have nhé NQ3!

January 5, 2016

https://www.duolingo.com/profile/khanhphan4

tại sao câu "Today the men have to cover the roof" lại không có trong đáp án, đáp án chỉ hiện câu "Today the men must cover the roof" là đúng

March 9, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.