"Tôi cần những tờ giấy."

Dịch:I need the papers.

October 20, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ntmngoc2011

paper là non count noun, nên phải dùng "sheet" mới đúng.

December 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngochuyen054

Khi nào thì dùng the khi nào dùng a v ạ

November 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DangVu_66

"I need the sheets of paper", có được không Ad?

October 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thuydan0

Ad ok đó bạn

September 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Ali3a3a

I need some papers sao không được

February 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Tranquangd312711

Xin lam quen

September 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/long231510

Hài,

October 28, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.