"Tôi cần những tờ giấy."

Dịch:I need the papers.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ntmngoc2011

paper là non count noun, nên phải dùng "sheet" mới đúng.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngochuyen054

Khi nào thì dùng the khi nào dùng a v ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DangVu_66

"I need the sheets of paper", có được không Ad?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuydan0

Ad ok đó bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/long231510

Hài,

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ali3a3a

I need some papers sao không được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Tranquangd312711

Xin lam quen

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.