Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The woman writes the book."

Dịch:Người phụ nữ viết quyển sách.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trungtuyen938

mình dịch là " người phụ nữ viết sách'' sao lại ko đúng?

3 năm trước