"Thewomanwritesthebook."

Dịch:Người phụ nữ viết quyển sách.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trungtuyen938

mình dịch là " người phụ nữ viết sách'' sao lại ko đúng?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.