"Thisactivityisopentothepublic."

Dịch:Hoạt động này mở cửa cho công chúng.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HolyBia

Bạn ơi... Cho mình hỏi. "This activity is open FOR the public"... Mình thay TO = FOR được không ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Chino2032006

Đầu tiên mình cho kết quả khác mà lại đúng. Lần thứ hai cũng là kết quả đấy thì lại sai???

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/QuocLapLee

Đáp án "Hoạt động này mở ra cho cộng đồng" cũng nên được chấp nhận chứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sweetvampire2784

"This activity opens to the public" được ko vậy ad ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maithean1994

Tại sao activity lại đứng trước is vậy mọi người. Help me. Please

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VThiH4

Hoạt động khác gì hành động

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ktiRb3

Quần chúng hay đại chúng đều được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen385123

Xin giải thích giùm chữ [ Open ] nó chỉ là mở > hay mở cửa. Và nên viết " mở ra chân trời mới * hay mở cửa ra chân trời mới. Đa tạ

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.