https://www.duolingo.com/profile/Gia_Khanh

nếu mình mua double or nothing thì nếu mình giữ được 1 tuần streak là nó sẽ cho mình cái gì nhỉ ?

October 20, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/maingocanh

Sau một tuần nếu bạn giữ được streak liên tục thì bạn sẽ nhận được 10 lingot, nếu không thì bạn sẽ không nhận được gì cả.

October 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguyenPhu0

10 lingot

October 22, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.