Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Gia_Khanh

nếu mình mua double or nothing thì nếu mình giữ được 1 tuần streak là nó sẽ cho mình cái gì nhỉ ?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/maingocanh

Sau một tuần nếu bạn giữ được streak liên tục thì bạn sẽ nhận được 10 lingot, nếu không thì bạn sẽ không nhận được gì cả.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenPhu0

10 lingot

4 năm trước