"Tiếng pháp thì hay."

Dịch:French is beautiful.

October 20, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hoangsonvaa

Mình dùng pretty đc ko nhỉ?

October 20, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.