"Tiếng pháp thì hay."

Dịch:French is beautiful.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangsonvaa

Mình dùng pretty đc ko nhỉ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.