"Cô ấy gọi cảnh sát."

Dịch:She calls the police.

October 20, 2014

5 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/drhieu

sao lại có the ?

April 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/finalclouder

khi nào dùng "the " ,và khi nào không dùng thế mọi người?????

November 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hale0407

Lúc trước cảnh sát thì phải ghi đầy đủ là police officer mà bây giờ lại dư officer

October 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThngFly

The dùng khi đã biết là cảnh sát nào. Đoạn này nói thiếu the là sai.

June 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/binhdocong

mình cũng dư officer ?

December 5, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.