"Cô ấy gọi cảnh sát."

Dịch:She calls the police.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/drhieu

sao lại có the ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/finalclouder

khi nào dùng "the " ,và khi nào không dùng thế mọi người?????

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hale0407

Lúc trước cảnh sát thì phải ghi đầy đủ là police officer mà bây giờ lại dư officer

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThngFly

The dùng khi đã biết là cảnh sát nào. Đoạn này nói thiếu the là sai.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/binhdocong

mình cũng dư officer ?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.