Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi không để những đứa trẻ của mình tự đi một mình ."

Dịch:We do not let our children go on their own.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/denvang

"we do not let our children go by themselves" có được không ad

3 năm trước