"Chúng tôi không để những đứa trẻ của mình tự đi một mình ."

Dịch:We do not let our children go on their own.

October 21, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/denvang

"we do not let our children go by themselves" có được không ad

October 21, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.