Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tại sao bạn ở dưới cái bàn làm việc ?"

Dịch:Why are you under the desk?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Loe-4996

Toi lam.dung ma

3 năm trước

https://www.duolingo.com/momo101006

Hết trái tim mất rồi!Ôi tim tôi!!!:[

2 năm trước

https://www.duolingo.com/momo101006

Hết trái tim mất rồi!Ôi tim tôi!!!:[

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PiphunNg

câu này xàm

7 tháng trước