"Tại sao bạn ở dưới cái bàn làm việc ?"

Dịch:Why are you under the desk?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Loe-4996

Toi lam.dung ma

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PiphunNg

câu này xàm

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/momo101006

Hết trái tim mất rồi!Ôi tim tôi!!!:[

3 năm trước

https://www.duolingo.com/momo101006

Hết trái tim mất rồi!Ôi tim tôi!!!:[

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HngLinMai

Câu "Why are you under working desk?" được không nhỉ? Xem thêm tư liệu hay tổng hợp theo trang trên avatar.

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.