"Thời tiết này không tốt cho cây trồng."

Dịch:This weather is not good for the crops.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThyMa1

this weather is not good for plants

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuyen857006

cây trồng, vụ mùa?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/focusvn

This weather is not good for the plants

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.