Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã nói tên tôi cho bạn."

Dịch:I have told you my name.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

I have spoken my name to you.. :( sai hả?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

I have told my name to you? dc ko?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truonghuynh587

t talked my name for you. Sao lại sai nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kietnguyen146

talk to nhé bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongGtd

I had told you my name? Wrong?

2 năm trước