"That is more important to me than anything else."

Dịch:Điều đó quan trọng với tôi hơn bất cứ việc gì khác.

10/21/2014, 2:46:06 PM

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SNbDmZ
  • 25
  • 931

Điều đó thì quan trọng với tôi hơn những thứ còn lại

8/6/2018, 8:18:42 AM

https://www.duolingo.com/ihatetaker

"Đó thì quan trọng đối với tôi hơn bất kỳ thứ gì khác" =.= --- điều

10/21/2014, 2:46:07 PM

https://www.duolingo.com/dangquocbao96

hon nhung thu khac voi hon moi thu khac thi khong dung a chac tui din quaaaa

10/18/2015, 9:16:16 AM

https://www.duolingo.com/xunv10

Những câu này có thể dịch nhiều kiểu

12/2/2017, 4:28:49 AM

https://www.duolingo.com/Sang.dx

"Điều đó là rất quan trọng đối với tôi hơn bất kì thứ gì khác " What's wrong in the sentence ?

5/30/2018, 4:30:41 AM

https://www.duolingo.com/Giang702401

Dịch như ad thì không cần chữ "more" cũng được mà. Mình dịch đủ thì báo sai. Haizz.

7/4/2018, 11:09:31 AM

https://www.duolingo.com/MsTam4

Chưa chắc đúng

7/21/2018, 11:03:56 PM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.