1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "A man eats an orange and a s…

"A man eats an orange and a sandwich."

Dịch:Một người đàn ông ăn một quả cam và một cái sandwich.

October 21, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/duzbong

một người đàn ông ăn một quả cam và một cái bánh mì kẹp mình dịch thế cũng sai ạ


https://www.duolingo.com/profile/LePHUOCLY

TRái cam với quả cam khác nhau chổ nào? you show me


https://www.duolingo.com/profile/MilkyPixie

Một người đàn ông khác người đàn ông chỗ nào???


https://www.duolingo.com/profile/VcCn1

Sandwich dịch là bánh mì kẹp thịt ko dc sao?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.