"Theyarefish."

Dịch:Chúng là cá.

4 năm trước

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/GiangDaisy

T không ngờ tiếng việt lại hài như thế này cho đến khi t học Duolingo

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/1010686642

này bọn mày họ là con cá thật vớ vẩn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dung0168tran

mê doremon à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TungMonky

Chúng là cá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhitit

Chúng là cá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trangdt27

Tại sao They are fishes lại sai nhỉ? số nhiều mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamVanCuong1000

cá số nhiều hay số ít đều là "Fish"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vandu.cb91

'fish' là danh từ đặc biệt số ít là 'a fish' còn số nhiều là 'fish'. Câu này dịch đúng 'chúng là những con cá'

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynQunhN2576

Tại vì fish là danh từ bất qui tắc

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/hongphuc2007

dù nó có nhiều hơn hai thì vẫn là fish chứ không phải fishes.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HKhi7

họ là cá cũng được sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NqQuanqTrn

Nhiều câu đúng ngữ pháp nhưng về mặt thực tế thì sai !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/20000308

they are fish dich ra la chung no la ca dc ma

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ComGa

Sao doc hoai ma bao sai hoai z

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhnhi822284

ước gì có cá ở đây chứ nướng tùng xẻo chúng nó lên ăn luôn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/bangnguyen6405

Nhiều câu đúng ngữ pháp nhưng về mặt thực tế thì sai !

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynLong146566

cá vẫn là cá không thể là thứ gì khác

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/BestNakrot1

They giữ nguyên

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nhung175436

không nghe được luôn

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nhung175436

mình dịch hẳn là "họ là cá"

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ducanh_vip2

tôi không thấy tự chúng

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/DAOANH20

Kì vậy

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thun973938

Câu này sai rồi.

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.