"She works for an international foundation."

Dịch:Cô ấy làm việc cho một tổ chức quốc tế.

October 22, 2014

18 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

thieu mat chu mot ma cung khong cho


https://www.duolingo.com/profile/KhoiNguyen2111

Cái đó chính là điều tôi bực


https://www.duolingo.com/profile/congthuan0x64

sao duolingo bảo là "foundation" là "nền tảng" mà khi nhập "nền tảng" vào thì bị báo sai??


https://www.duolingo.com/profile/KhoaBi973098

1 ngày duo học dồi ạ


https://www.duolingo.com/profile/ALucyPhan

Bạn thấy "nền tảng quốc tế" với "tổ chức quốc tế" cái nào hợp với ngữ cảnh câu nói trên hơn?


https://www.duolingo.com/profile/lananh68018

Sao tra từ điển thì foundation thì không có nghĩa là tổ chức. Sao lại không dùng organization hay organice. Please help me


https://www.duolingo.com/profile/trang6ghht

viết như dịch mà cũng sai được


https://www.duolingo.com/profile/Vietdung2511

"Cô ấy làm việc TRONG một tổ chức quốc tế" cũng không được


https://www.duolingo.com/profile/Hako1306

Mình trả lời là "tập đoàn quốc tế" nhưng vẫn sai. Hai từ "tập đoàn" với "tổ chức" có khác nhau?!


https://www.duolingo.com/profile/ThAnh888085

She works for an international foundation

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.