"She works for an international foundation."

Dịch:Cô ấy làm việc cho một tổ chức quốc tế.

October 22, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Coludy_Love

thieu mat chu mot ma cung khong cho

October 22, 2014

https://www.duolingo.com/KhoiNguyen2111

Cái đó chính là điều tôi bực

August 21, 2015

https://www.duolingo.com/tangthy

Dung vay !

August 17, 2017

https://www.duolingo.com/hohaicongthuan

sao duolingo bảo là "foundation" là "nền tảng" mà khi nhập "nền tảng" vào thì bị báo sai??

March 17, 2016

https://www.duolingo.com/trang6ghht

viết như dịch mà cũng sai được

July 12, 2016

https://www.duolingo.com/haiha104425

Tức vãi

August 21, 2016

https://www.duolingo.com/Vietdung2511

"Cô ấy làm việc TRONG một tổ chức quốc tế" cũng không được

September 14, 2017

https://www.duolingo.com/Hako350181

Mình trả lời là "tập đoàn quốc tế" nhưng vẫn sai. Hai từ "tập đoàn" với "tổ chức" có khác nhau?!

September 10, 2018

https://www.duolingo.com/ThAnh888085

She works for an international foundation

March 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.