Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã ăn mọi thứ."

Dịch:He ate everything.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huongima

He ate everything.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/duyen558446

Đây là thì hiện tại hoàn thành mà

2 năm trước