1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy đã ăn mọi thứ."

"Anh ấy đã ăn mọi thứ."

Dịch:He ate everything.

October 22, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/huongima

He ate everything.


https://www.duolingo.com/profile/duyen558446

Đây là thì hiện tại hoàn thành mà

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.