"Anh ấy đã ăn mọi thứ."

Dịch:He ate everything.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huongima

He ate everything.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duyen558446

Đây là thì hiện tại hoàn thành mà

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.