Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like love stories."

Dịch:Tôi thích những câu chuyện tình.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Mr.Phap

Tôi thích yêu những câu chuyện

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ly-Truc

"tôi thích những câu truyện tình yêu" tại sao lại sai? "Story" có thể là "chuyện", cũng có thể là "truyện" chứ nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HiHngHch1

Bạn có hiểu thế nào là chính tả không hả bạn Ly-Truc?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongVuongViet

tôi thích những câu truyện tình mới đúng

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/nucobap

stories dịch là truyện, nhưng đáp án là "chuyện" và không chấp nhận đáp án của mình là "truyện" @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngokhang

me three với ba bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Reigand.

STORY = TRUYỆN not CHUYỆN

1 năm trước

https://www.duolingo.com/habinh4

Tiếng Việt là truyện chứ làm gì có câu chuyện

4 tháng trước