Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am a nurse."

Dịch:Tôi là một y tá.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Mr.Phap

Điều dưỡng thì sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TokisakiKu10

Pháp Ngô Văn đương nhiên bạn sai rồi

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/smon982592

Sao lại sai bạn

3 tháng trước