Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They do not let me develop."

Dịch:Họ không để tôi phát triển.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 49

They do not let me develop. They do not let me develop. Họ không cho tôi phát triển

1 tháng trước