"They do not let me develop."

Dịch:Họ không để tôi phát triển.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yninh6

They do not let me develop. They do not let me develop. Họ không cho tôi phát triển

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.