"Phòng nào là phòng của tôi?"

Dịch:Which is my room?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VnThng

which room is my room? có đươc ko ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamMinhLam

which room is my room được không ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tran813809

Which room is my room

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.