Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Phòng nào là phòng của tôi?"

Dịch:Which is my room?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VnThng

which room is my room? có đươc ko ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamMinhLam

which room is my room được không ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tran813809

Which room is my room

2 năm trước