"Tôi cởi mũ của mình ra."

Dịch:I take off my hat.

October 22, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kevinhoang9

Take off phải đi chung với nhau hả ad

December 6, 2016

https://www.duolingo.com/profile/maithean2

i put off my hat. vẫn được mà

August 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/dientran12

I took off my hat . cũng đúng

September 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/vunguyenan1997

Take off your clothes =)))))))))

April 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HnhChcNguy

I take off my hat

September 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hoainam2006

I take off my hat

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/mi8aTT

Toi ghi dung ma noi sai

July 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tchoconmemay

I took off my hat off không được à

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/trntiuth1

take cậu à

November 29, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.