"Theguardwearsahat."

翻译:那名保安带着一顶帽子。

4 年前

7 条评论


https://www.duolingo.com/fendiudiu

我写了这个看守戴了一顶帽子,居然判错。

4 年前

https://www.duolingo.com/Rhythmialex
Rhythmialex
 • 23
 • 17
 • 14
 • 14
 • 11
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 3
 • 1543

请留意「了」字。这个英文句子是一般现在时,而「了」在汉语中是「过去」的标记。所以和英语不相匹配了哈。

4 年前

https://www.duolingo.com/NaomiHon

多了一個「了」字也當錯嗎…

4 年前

https://www.duolingo.com/HongQingZhu

这个卫兵带着一顶帽子 竟然错了...一定要用保安/警察?

4 年前

https://www.duolingo.com/BolesawSzu

Hello! I am not I wear hat

4 年前

https://www.duolingo.com/Dedicatus545

“保安带着一顶帽子。”不行?

3 年前

https://www.duolingo.com/Rhythmialex
Rhythmialex
 • 23
 • 17
 • 14
 • 14
 • 11
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 3
 • 1543

最好还是把「the」翻译出来。

3 年前
每天 5 分钟就能学英语了!且完全免费!