Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã đặt những quyển sách này tại Đức."

Dịch:I have ordered these books in Germany.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

I have reserved these books in Germany ... có đc không ad???

3 năm trước