"Tôi đã đặt những quyển sách này tại Đức."

Dịch:I have ordered these books in Germany.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

I have reserved these books in Germany ... có đc không ad???

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.