"Tôi đã đặt những quyển sách này tại Đức."

Dịch:I have ordered these books in Germany.

October 22, 2014

1 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

I have reserved these books in Germany ... có đc không ad???

October 22, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.