Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You had closed the door."

Dịch:Bạn đã đóng cửa.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dungbo98

ê mấy người bị cà lăm à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/IteHite
IteHite
 • 17
 • 16
 • 4
 • 2
 • Khác nhau đấy.
7 tháng trước

https://www.duolingo.com/csn153217

Had là quá khứ, closed cũng là quá khứ, vậy thì này là thì nào

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThyLinh118660

Thì này là thì gì ạ?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/huy310705
huy310705
 • 16
 • 13
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

Bạn đã đóng lại cánh cửa -----------=>sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/loinguyen72013

ban da dong canh cua----->>>>sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhi861189

Bạn đã đóng cửa sổ -> sai ??

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng605832

cửa sổ là "window"

4 tháng trước

Thảo luận liên quan