"He has an egg."

Dịch:Anh ấy có một quả trứng.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KronWu

anh ta có một trứng. sai T.T

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nhoctiukenvin

He has là anh ta có mà. Sao lai dịch là anh ta ăn một quả trứng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/somenuchi

Chuẩn. Câu này phải dịch là: anh ta có một quả trứng.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

Anh ấy có một trái trứng mà ta?????????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoabinh.ng

Anh ấy có một trứng- sai hehe.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.