"He has an egg."

Dịch:Anh ấy có một quả trứng.

October 23, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KronWu

anh ta có một trứng. sai T.T

November 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nhoctiukenvin

He has là anh ta có mà. Sao lai dịch là anh ta ăn một quả trứng

October 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/somenuchi

Chuẩn. Câu này phải dịch là: anh ta có một quả trứng.

November 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/BaoToan95

Anh ấy có một trái trứng mà ta?????????

November 19, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hoabinh.ng

Anh ấy có một trứng- sai hehe.

December 9, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.