Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi vui mừng có cơ hội làm việc với các bạn ."

Dịch:I am happy to have that opportunity to work with you.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/SharinNgocThao

dùng glad và chance cũng đâu sai đâu chứ

3 năm trước