"Tôi vui mừng có cơ hội làm việc với các bạn ."

Dịch:I am happy to have that opportunity to work with you.

October 23, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/SharinNgocThao

dùng glad và chance cũng đâu sai đâu chứ

October 23, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.