Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There is no smoke without fire!"

Dịch:Không có lửa làm sao có khói!

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MrKhai

Không có khói làm sao có lửa chứ

3 năm trước