"There is no smoke without fire!"

Dịch:Không có lửa làm sao có khói!

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MrKhai

Không có khói làm sao có lửa chứ

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.