"She is an honor to our school."

Dịch:Cô ta là một niềm vinh dự cho trường chúng ta.

October 24, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/keoneo

danh dự với vinh dự có khác nhau gì đâu

October 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hung.soge

Cập nhật thêm đáp án

May 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Huy106484

Mắc cười quá amid ơi phải là vinh dự mới đúng còn ghi là danh dự thì sai ..

November 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/QucDng237267

Tôi phải làm thế nào để qua bài này khi trả lời đúng đáp mà không được công nhận

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Nghiep998763

Học tập với phần mềm đôi khi cũng hay hay. Đôi khi thật sự quá hại não luôn. Nhưng hại não nhiều hơn.

April 12, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.