"She is an honor to our school."

Dịch:Cô ta là một niềm vinh dự cho trường chúng ta.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/keoneo

danh dự với vinh dự có khác nhau gì đâu

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 9
  • 8
  • 290

Cập nhật thêm đáp án

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Huy106484

Mắc cười quá amid ơi phải là vinh dự mới đúng còn ghi là danh dự thì sai ..

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.