Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is an honor to our school."

Dịch:Cô ta là một niềm vinh dự cho trường chúng ta.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/keoneo

danh dự với vinh dự có khác nhau gì đâu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NamNum
NamNum
  • 18
  • 8
  • 6

Danh dự = Dignity Vinh dự = Honor

Khác nhau về nghĩa lắm nha bạn. Danh dự là cuả riêng một cá nhân/tổ chức. Vinh dự là chuyện lấy một cá nhân/tổ chức A để nêu cao/làm tăng giá trị cho một cá nhân/tổ chức B.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 7
  • 3
  • 236

Cập nhật thêm đáp án

5 tháng trước