Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ sẽ làm giảm gánh nặng."

Dịch:They will reduce the load.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

they will decrease the load

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

Decrease nữa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dlaw3

Weight ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

Ad thêm decrease vào đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quylp

Mình thấy decrease cũng đúng mà?!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngcnguyn656959

Go dow nữa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thophan11

they will decrease the load sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They will decrease The load - they will reduce The load

1 năm trước