"Họ sẽ làm giảm gánh nặng."

Dịch:They will reduce the load.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

they will decrease the load

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

Decrease nữa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dlaw3

Weight ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

Ad thêm decrease vào đi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quylp

Mình thấy decrease cũng đúng mà?!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngcnguyn656959

Go dow nữa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thophan11

they will decrease the load sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Không biết ,giống bạn = sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They will decrease The load - they will reduce The load

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.