"Những kĩ sư biết câu trả lời."

Dịch:The engineers know the answer.

October 24, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NguyenKhoi1410

tại sao The engineers know answer không được nhỉ! answer ở đây đâu cần dùng mạo từ the đâu nhỉ

October 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nanaleu

"the engineers know answer" sao lại sai

November 5, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.