"Những kĩ sư biết câu trả lời."

Dịch:The engineers know the answer.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenKhoi1410

tại sao The engineers know answer không được nhỉ! answer ở đây đâu cần dùng mạo từ the đâu nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nanaleu
nanaleu
  • 12
  • 10
  • 6
  • 6

"the engineers know answer" sao lại sai

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.