Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những kĩ sư biết câu trả lời."

Dịch:The engineers know the answer.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenKhoi1410

tại sao The engineers know answer không được nhỉ! answer ở đây đâu cần dùng mạo từ the đâu nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nanaleu
nanaleu
  • 12
  • 10
  • 6
  • 6

"the engineers know answer" sao lại sai

3 năm trước