Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"When are they going to transport the new table?"

Dịch:Khi nào họ sẽ vận chuyển chiếc bàn mới?

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

"họ sẽ vận chuyển cái bàn mới khi nào", phần này thiếu nhiều đáp án quá nhé :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

When are they going to transport the new table

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bocabu

"khi nào họ sẽ chuyển bàn mới " mà lại sai :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng605832

thiếu từ "chiếc"

3 tháng trước

Thảo luận liên quan