Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We want breakfast."

Dịch:Chúng tôi muốn bữa sáng.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nnaduy

"chúng tôi muốn bữa ăn sáng" sao lại sai zậy trùi!

3 năm trước