Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nơi"

Dịch:The site

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MYDREAM85

hi ADD vui long giup do minh phan biet ro rang cac tu: site, domain, place. area, region voi that su la minh rat nham lan cac tu nay.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3

site: place of building/town... was, is, will be located: nơi công trường

domain: vùng đất thuộc sở hữu của cá nhân, chính phủ... thường trong quá khứ

place: nơi

area: part of place: khu vực

region: a large area: vùng

zone: an area or a region with a particular feature or use: vùng đặc thù, khu chức năng...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/xuthanh95

vãi cả phần mềm.đọc place thì nó lại hiện site và đúng =))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ntdunghp

minh cung the :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/promeranhtuan

Cái từ Nơi. Dịch ra tiếng Anh kiểu gì. Chả có ý nghĩa gì cả. Thế mà đáp án lại là "site"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Le_huong_to

ad ơi cái nhận giọng này còn kém quá ad ơi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/docaonguyen179

vừa này mình cũng đọc là đờ sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hongquan2204

sate người ta vẫn cho đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynPhngn609216

Sete cũng đúng hả ?????

1 năm trước