Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The children show their hats."

Dịch:Những đứa trẻ khoe những chiếc mũ của chúng.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khangtran2003

Hat là mũ hay nón cũng được mà kì vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khuongduy1206

Tui ghi cái nón được nè

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huyanhhua

Show : khoe khoang

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuckMaddy

"những đứa trẻ chỉ những cái nón của họ"

Mình trả lời như vầy bị báo sai nè add ôi. Có phải sai thiệt hok.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Darkness113

Sao ghi của họ lại sai, phải ghi của chúng mới đúng ak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TranPhuNguyen

cho thay không được à

3 năm trước