Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She seems sad."

Dịch:Cô ấy có vẻ buồn.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenKhoi1410

cô ấy dường như buồn đc mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dhuy1207

"trông có vẻ" cũng đc. mà , đúng ko ??

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyen_Loc

seem vừa có nghĩa có vẻ, dường như mà ad.

3 năm trước