"Bạn uống sữa và tôi uống nước."

Dịch:You drink milk and I drink water.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Derkadon

Can i say "you drink the milk and i drink the water"? Why? Why not? Thanks.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyncNgon

Chỉ sử dụng the cho danh từ mà đã được nhắc đến trước câu đó.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Amm_96

tại sao k đc dùng là you drink milk and me drink water

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Dotran1

Sữa ko đếm dc mình thêm 's' ở drinkS milk sao ko dc nhỉ

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.