Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Xin chào, rất vui được gặp bạn."

Dịch:Hello, nice to meet you.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

hello i am glad to meet you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Hi, nice to see you

3 năm trước

https://www.duolingo.com/honamanh

"Hello, it's nice to meet you" cũng đúng mà Mod ơi!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/draker123

lô con c*c

10 tháng trước