"Xin chào, rất vui được gặp bạn."

Dịch:Hello, nice to meet you.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/A.Tuan

hello i am glad to meet you

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Hi, nice to see you

4 năm trước

https://www.duolingo.com/honamanh

"Hello, it's nice to meet you" cũng đúng mà Mod ơi!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/emben3

lô con c*c

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.