"The party started today."

Dịch:Bữa tiệc đã bắt đầu hôm nay.

4 năm trước

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/transyhung92

Bữa tiệc ngày hôm nay đã bắt đầu. Sai mất.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

mình thấy cũng có lý

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phunghuuthinh

Nghe có lý!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/miumiudethuong

mình tưởng câu này phải ở thì hiện tại chứ nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranbaongan

started là quá khứ mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/miumiudethuong

nhưng nó là today

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tranbaongan

nhưng today không có nghĩa là hiện tại "right now" với lại em nghĩ trạng thái của động từ sẽ quyết định thì của câu, cho nên started dịch ra sẽ là đã bắt đầu, không cần biết là today hay là yesterday nhiều lúc nói today nhưng có thể là nói vào buổi tối, và nếu là buổi tối thì có thể bữa tiệc đã diễn ra cả ngày rồi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/OMDVN

Hôm nay bữa tiệc đã bắt đầu sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Tôi cũng nghĩ như bạn này

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1015

Me too

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vonguyenanhkhoa

đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguoidemsao2006

Hôm nay bữa biệc đã bắt đầu cũng sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

nếu mà dịch như bạn thì câu sẽ là " Today the party started"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguoidemsao2006

Theo mình Today ở đầu hay cuối cũng được mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
  • 10

I think you ,but Duolingo not accept!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongTuoi202

bạn dịch từ today lên đầu câu thì câu mang nghĩa hiện tại roi,còn từ đã trong trường hợp này không phải là dấu hiệu chỉ câu quá khứ mà nó mang nghĩa nhấn mạnh bạn ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tramminhtam

Bữa tiệc bắt đầu đã vào hôm nay là sai. Lạ quá

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lynn3004

Today, phải là thì hiện tại chứ, sao lại là quá khứ nhỉ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

Bữa tiệc đã diễn ra hôm nay sao lại sai vậy mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dambinh

đã là today rồi thì làm gì cần quá khứ. ngữ cảnh không hay cho lắm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/0988752325

không viết the ở đầu không được sao ạ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.