"Hedoesnottalkaboutreligion."

Dịch:Anh ta không nói về tôn giáo .

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/apollofantastic

Talk to/with someone about something. Sau câu này lại là talk about chẳng lẻ đã lược bỏ 'to và túc từ?'

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

ở đây , động từ "talk" được dung dưới dạng "talk about somebody / something" ( nói về ai / cái gì) chứ không phải dưới dạng "Talk to/with someone about something"

do đó câu Anh văn trên là chính xác

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaPham3

Cho mình hỏi khi nao trong câu dùng 'to' khi nào k zi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hienduolingo

Anh ấy không nói về tôn giáo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thammong

Mình thấy chữ "religion" phát âm hình như không đúng lắm.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Shinchan651576

Nghe giống he did not quá

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.