Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Count the apples in the basket."

Dịch:Đếm những trái táo trong cái giỏ.

1
3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bichtram1104

đếm số trái táo trong rổ đâu có sai hè

2
Trả lời13 năm trước

https://www.duolingo.com/atony0

đếm táo trong giỏ mà sai sao

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/lisatrinh2015

the apples : là những trái táo

2
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Chibi-Cute

ừ...

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDucT967284

đếm táo trong rổ cũng sai!

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/tuytanh9

Đếm táo ở trong giỏ mà sai à????? Chỉ thiếu chữ "số"

1
Trả lời2 năm trước

Thảo luận liên quan