"Count the apples in the basket."

Dịch:Đếm những trái táo trong cái giỏ.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bichtram1104

đếm số trái táo trong rổ đâu có sai hè

4 năm trước

https://www.duolingo.com/atony0

đếm táo trong giỏ mà sai sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/lisatrinh2015

the apples : là những trái táo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Chibi-Cute

ừ...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDucT967284

đếm táo trong rổ cũng sai!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tuytanh9

Đếm táo ở trong giỏ mà sai à????? Chỉ thiếu chữ "số"

3 năm trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.