"Count the apples in the basket."

Dịch:Đếm những trái táo trong cái giỏ.

October 26, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/bichtram1104

đếm số trái táo trong rổ đâu có sai hè

October 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/atony0

đếm táo trong giỏ mà sai sao

June 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/lisatrinh2015

the apples : là những trái táo

February 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Chibi-Cute

ừ...

July 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NguyenDucT967284

đếm táo trong rổ cũng sai!

September 4, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Dotung5

Số nhiều mà bạn

August 6, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tuytanh9

Đếm táo ở trong giỏ mà sai à????? Chỉ thiếu chữ "số"

September 20, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nguyenlamkHAI

Đếm những táo trong giỏ. tôi cũng sai

June 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/BT9608NY

Uudmskwmkdfkm

July 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Dzung10

đếm táo trong giỏ?

April 26, 2017

https://www.duolingo.com/profile/BT9608NY

Djncidkeidkd7dk no

July 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/cgi979021

Đếm số những quả táo trong giỏ ko đúng ạ ;-;

June 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/peter.le.nt

rổ khác giỏ chỗ nào, khùng ba trợn

September 12, 2019

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.