"Tôi là người bác sĩ thứ hai."

Dịch:I am the second doctor.

October 26, 2014

8 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/tuxedo198x

"Thứ hai "tưởng ngày tháng @.@

November 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/PhiNgaNguy

dễ nghe thành thứ hai là ngày tháng lắm


https://www.duolingo.com/profile/dung140203

Nhưng đọc hết mới hiểu


https://www.duolingo.com/profile/thy591309

Đáng lẽ công chả lời của tôi phải đúng


https://www.duolingo.com/profile/thy591309

Second là hai


https://www.duolingo.com/profile/danrancho

là thứ hai đó bạn, thứ hai này là số thứ tự. VĐ: thứ nhất, thứ hai, thứ ba...

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.