"Tôi là người bác sĩ thứ hai."

Dịch:I am the second doctor.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuxedo198x

"Thứ hai "tưởng ngày tháng @.@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

dễ nghe thành thứ hai là ngày tháng lắm

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.