Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi là người bác sĩ thứ hai."

Dịch:I am the second doctor.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tuxedo198x

"Thứ hai "tưởng ngày tháng @.@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhiNgaNguy

dễ nghe thành thứ hai là ngày tháng lắm

1 năm trước

https://www.duolingo.com/doanhop1

Second là gì

3 năm trước

https://www.duolingo.com/danrancho

là thứ hai đó bạn, thứ hai này là số thứ tự. VĐ: thứ nhất, thứ hai, thứ ba...

2 năm trước