"My parents produce beer."

Dịch:Cha mẹ của tôi sản xuất bia.

October 26, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/luongpham0801

bố mẹ tôi là bia cũng sai đúng không?

November 8, 2016

https://www.duolingo.com/profile/bichtram1104

ba mẹ tôi làm ra bia cũng đúng mà

October 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ypham1989

Sai ngớ ngẫn

December 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TrnVit20

SAI!!!!!

September 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ovitOnh

cha mẹ của tôi hay bố mẹ tôi cũng được

September 17, 2019, 8:47 AM

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.