Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The boys write a book."

Dịch:Những cậu bé viết một quyển sách.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dolehoan

những cậu bé viết một quyển truyện

3 năm trước