"She writes over decades."

Dịch:Cô ấy viết trong nhiều thập kỉ.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XuanSonQua

Over ghi la tren ma!

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.