Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She writes over decades."

Dịch:Cô ấy viết trong nhiều thập kỉ.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/XuanSonQua

Over ghi la tren ma!

3 năm trước