Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"A minute has sixty seconds."

Dịch:Một phút có sáu mươi giây.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

???????????????cmm????????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MachNha3

Ủa không phải đây là một sự thật hiển nhiên thì dùng hiện tại hả mn

11 tháng trước