"A minute has sixty seconds."

Dịch:Một phút có sáu mươi giây.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongquan2204

???????????????cmm????????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MachNha3

Ủa không phải đây là một sự thật hiển nhiên thì dùng hiện tại hả mn

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.